ENERJİ

ÇEŞİTLİLİĞE SAYGIMIZ VE FIRSAT EŞİTLİĞİ YAKLAŞIMIMIZ

  • Çalışanlarımız arasında cinsiyeti, inancı, dili, etnik kökeni, milliyeti, sağlık durumu, fiziksel engelleri, cinsel tercihleri nedeniyle ayrım yapmayız.
  • Çalışanlarımızın şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal olumsuz davranışlara ve tacize karşı korunması için önlemler alırız.
  •  İşgücümüze sunduğumuz fırsat eşitliğinin, kurumsal zenginliğimize katkısını görür ve destekleriz.
  •  İnsan Kaynakları yönetim felsefemizi, bu yaklaşım üzerine inşa ederiz.