ENERJİ

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Vizyonumuz;

Kalıcı ve güçlü bir kurumsal yapı oluşmasında, insan kaynakları alanında çağdaş yaklaşımları araştırıp geliştirerek sunarız ve fark yaratacak iddialı hedeflere ulaşarak, yenilikçi ve alanında önder insan kaynakları uygulamalarını hayata geçiririz.

İnsan Kaynakları Politikamız;

 • Çalışanlarımızın bilgi, birikim, donanım ve deneyimlerine saygı duyarak, şirketimizin amaçları doğrultusunda birikimlerini aktarabilmelerine olanak tanıyan verimli iş ve çalışma şartları oluştururuz.
 • Kaynakları, hedeflere odaklı olarak kullanırız ve harcanan çabayı, kurumsallık faktörlerini dikkate alarak koordine ederiz.
 • IC Enerji’ye uygunluğu iyi düşünülmüş verimlilik ve performans ölçüm sistemlerini geliştirip uygulayarak, sürekli gelişim hedefini sürdürülebilir kılarız.
 • Yüksek nitelikli çalışan profilimizin istek, heves ve heyecan duymasını teşvik edecek sinerjik ve etkileşimli çalışma anlayışının yerleşmesinde, profesyonel anlayış, yaklaşım ve kararlılık sergileriz.
 • Aksiyon ve önlemlerin sürekli gözden geçirilmesine liderlik eden İnsan Kaynakları Yönetimi sergileriz. 

Çeşitliliğe Saygımız ve Fırsat Eşitliği Yaklaşımımız

 • Çalışanlarımız arasında cinsiyeti, inancı, dili, etnik kökeni, milliyeti, sağlık durumu, fiziksel engelleri, cinsel tercihleri nedeniyle ayrım yapmayız.
 • Çalışanlarımızın şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal olumsuz davranışlara ve tacize karşı korunması için önlemler alırız.
 • İşgücümüze sunduğumuz fırsat eşitliğinin, kurumsal zenginliğimize katkısını görür ve destekleriz.
 • İnsan Kaynakları yönetim felsefemizi, bu yaklaşım üzerine inşa ederiz.

Yüksek Performans Kültürümüz

Fark yaratan çalışanlarımızın ayırt edilmesinin, sisteme güveni arttıran önemli bir unsur olduğu prensibi ile hareket eder, çalışanlarımızda fark yaratma hevesi uyandırırız. Klasmanında en üst seviyede başarmak üzere “Çalışan Mükemmelliği”ni hedefleyerek, yüksek performans kültürü oluştururuz.

 • Çalışanlarımızın yetkinlik ve performans farklarını ayırt etmeye odaklanırız.
 • Çalışanlarımızın, kendi emsalleri/denkleri arasında performans seviyelerini ve farklılıklarını gözetir ve değerlendiririz.
 • Yüksek potansiyelli çalışanlarımızın, sadece yöneticilik kadrolarına değil, yetkin uzmanlar olarak gelişimlerine de olanak tanır; uzmanlık kadrolarının değerini arttırırız.

Performans Yönetim Sürecimiz

 • Performans yönetim sürecimizde şeffaf, katılımcı, yönetici ve çalışanın birlikte dahil oldukları bir yönetim yaklaşımı sergileriz.
 • Hedeflere, sonuçlara ve yetkinliklere dayalı ölçümlenebilir değerlendirmeler yaparız.
 • Hedefler, Performans, Elde Edilen Sonuçlar, Ücretlendirme, Ödüllendirme ve Gelişim Fırsatları arasında güçlü bir ilişki kurar ve sonuçlandırırız.
 • Yönetici ve çalışanın ortak katılımını ve şeffaf yönetimi sağlamak üzere tüm İK değerlendirme süreçlerimizi kurumsal kaynak planlaması (erp) sistemi kullanarak hayata geçiririz. Bu sayede, çalışanlarımızın öz değerlendirme yapmalarına fırsat tanır, yetkinlik, performans ve hedeflere erişimlerini öncelikle kendilerinin değerlendirmelerini sağlarız.
 • e-ik platformunu güçlendirir ve sürekli geliştiririz.

Kariyer Fırsatlarımız

”Türkiye’de stratejik bakımdan en iyi konumlandırılmış enerji şirketlerinden biri olarak, hissedar getirilerini en yükseğe çıkarmak ve riski azaltmak için çeşitlendirilmiş enerji portföyü ile şirketimizi büyütmek” vizyonu ile kurulmuş IC Enerji’ye başvurular, işe alım portalları üzerinden yapılmaktadır.

 • Yayınlanmış açık bir pozisyona yapılan başvurular ve Genel Başvurular olmak üzere iki ana kategoride sınıflandırılan başvuruları, başvuru sahibinin özgeçmiş bilgilerinde belirtmiş olduğu deneyim, uzmanlık ve yetkinliklere göre inceleyerek, değerlendiririz. Başvurular arasından uygunluğu değerlendirilen adayları davet eder ve ilk görüşmenin gerçekleştirilmesi ile süreci başlatır ve sonuçlandırırız. 
 • Seçme ve yerleştirme sürecimizde, bilgiyi amacına uygun kullanmak üzere odaklanır ve gizlilik ilkelerine bağlı kalırız.

IC İÇTAŞ ENERJİ'deki mevcut kariyer fırsatlarına www.kariyer.net itesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca ik@ictasenerji.com.tr e-posta adresinden de İnsan Kaynakları bölümümüze başvurabilirsiniz.

Yetkinliklerimiz

 • Vizyon, misyon ve değerlerimiz ile uyumlandırılmış olarak yetkinliklerimizi tanımlarız.
 • Yönetici ve çalışanlarımızın yetkinliklerini, gözlemlenebilir davranışların değerlendirilmesi yolu ile gerçekleştiririz.

Yöneticilerimizin Yetkinlikleri

 •     Başarı Enerjisi
 •     Odaklanma
 •     İlham Veren Yönetici
 •     Enerjisi ile Harekete Geçirme

Çalışanlarımızın Yetkinlikleri

 •     Yaratıcı Sonuç Odaklılık
 •     İletişim
 •     Tutku ile Hareket Etmek
 •     Öğrenme Yönelimi
 •     Takımla Uyum ve Takımı Geliştirme
 •     Eleştiriye Açıklık
 •     Yenilikçilik
 •     Değişime Açıklık

Fark Yaratanlar Platformumuz 

 • “Fark yaratan çalışanlarımızı fark ederiz” ilkemizi açıkça yansıtır ve haklı bir gururla çalışanlarımızı ödüllendiririz. Bu amaçla kuruluş çalışmaları halen devam etmekte olan,  “Fark Yaratanlar Platformumuz”, 2016 yılında hayata geçmek üzeredir.
 • Değişik görevlerde yönetici ve uzmanlardan oluşacak olan Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecek olan yenilikçi öneri ve çalışmalar, parasal ya da onursal olarak ödüllendirilecektir. 
 • Hayata geçmiş yaratıcı projeler, üzerinde çalışılmakta olan projeler, operasyonel verimlilik sağlayacak olan öneriler yanı sıra gönüllülük faaliyetleri, sosyal, çevresel sürdürülebilirlik veya kurumsal sorumluluk faaliyetlerinde görev alanların yarattıkları katma değerin ödüllendirilmesi çalışanlarımızda daha fazla heves yaratırken; bu anlamlı katkılar altı ayda bir gerçekleştirilecek ödül törenleri ile taçlandırılacaktır. 

IC Enerji Mutluluk Yönetimi Akademisi 

 • Tüm İK çalışmalarımızı mutluluk üzerine inşa ederiz. 
 • Çalışanlarımızın mutluluğu; profesyonel, sistematik, kurumsal nitelikte yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızda daimi hedefimizdir.
 • Bu ilkeden yola çıkarak, IC İçtaş Enerji bünyesinde verilmekte olan tüm kişisel gelişim, mali, finansal, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, proje yönetimi vb. uzmanlık alanları ile ilişkili eğitimler ve açık hava eğitimleri, “IC İçtaş Enerji Mutluluk Yönetimi Akademisi” çatısı altında verilmektedir

  IC Enerji Mutluluk Yönetimi Akademisi, öncelikle mutlu etmeyi hedeflemektedir… 

Çünkü;

 •     Yatırım yapılan çalışan mutlu olur…
 •     Fark yarattığı takdir edilen çalışan mutlu olur…
 •     Stratejik becerileri geliştirilen yöneticiler mutlu olur…
 •     Sürekli öğrenmesi teşvik edilen çalışan mutlu olur…
 •     Birlikte gelişen takımlar mutlu olur…                     
 •     Birlikte eğlenen takımlar mutlu olur…