ENERJİ

İNSAN KAYNAKLARI VİZYONUMUZ VE POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Kalıcı ve güçlü bir kurumsal yapı oluşmasında, insan kaynakları alanında çağdaş yaklaşımları araştırıp geliştirerek sunarız ve fark yaratacak iddialı hedeflere ulaşarak, yenilikçi ve alanında önder insan kaynakları uygulamalarını hayata geçiririz.

İnsan Kaynakları Politikamız

  • Çalışanlarımızın bilgi, birikim, donanım ve deneyimlerine saygı duyarak, şirketimizin amaçları doğrultusunda birikimlerini aktarabilmelerine olanak tanıyan verimli iş ve çalışma şartları oluştururuz.
  •  Kaynakları, hedeflere odaklı olarak kullanırız ve harcanan çabayı, kurumsallık faktörlerini dikkate alarak koordine ederiz.
  • IC Enerji’ye uygunluğu iyi düşünülmüş verimlilik ve performans ölçüm sistemlerini geliştirip uygulayarak, sürekli gelişim hedefini sürdürülebilir kılarız.
  •  Yüksek nitelikli çalışan profilimizin istek, heves ve heyecan duymasını teşvik edecek sinerjik ve etkileşimli çalışma anlayışının yerleşmesinde, profesyonel anlayış, yaklaşım ve kararlılık sergileriz.
  •  Aksiyon ve önlemlerin sürekli gözden geçirilmesine liderlik eden İnsan Kaynakları Yönetimi sergileriz.