ENERJİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

IC İÇTAŞ Enerji olarak tüm faaliyetlerimizi insanı ve çevreyi odak alan bir yaklaşımla sürdürmeyi benimsiyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız kapsamında çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri gelecek nesillerin bizlere emaneti olarak görüyoruz.

Bu çerçevede, etik kurallara bağlı olmayı; çalışanlarımızla, alt yüklenicilerimizle, tedarikçilerimizle ve tüm diğer paydaşlarımızla şeffaf iletişimde olmayı; çevreyi ve doğal kaynakları korumayı; insana, topluma ve kültürel hayata değer katacak çalışmalar yapmayı; enerjinin çevreyle uyumlu olarak üretimini ve satışını sağlamayı sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temel ilkeleri olarak tanımlıyoruz.