ENERJİ

YENİKÖY - KEMERKÖY ÇEVRE PROJELERİ

 • Emisyon yönetimi: Kemerköy TS ve Yeniköy TS ‘de, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği kapsamında uymakla yükümlü olduğumuz mevcut tesisler için bacagazı emisyon sınır değerleri olan (2019 Hazirana kadar) SO2: 1000 mg/Nm3; NOx: 800 mg/Nm3; Toz:100 mg/Nm3; CO: 200 mg/Nm3 sağlanmaktadır. 
 • Bacagazı emisyon ölçüm sistemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından online olarak izlenmektedir. 
 • Emisyon konulu çevre izni her iki tesis için de alınmıştır. 
 • Kasım 2017 itibari ile  ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Sistemi Kemerköy TS ve Yeniköy TS ‘de kurulmuş olup, belgelendirilmiştir.  
 • Söz konusu santrallerimizde 2019 emisyon sınır değerlerine uyum sağlamak için Temmuz 2017’de GE firması ile rehabilitasyon sözleşmesi imzalanmış olup, mühendislik ön çalışmaları başlatılmıştır.  
 • 8 Haziran 2019 ‘da yürürlüğe girecek olan bacagazı sınır değerleri;
  •  SO2: 400 mg/Nm3; NOx: 200 mg/Nm3; Toz:50 mg/Nm3;  CO: 200 mg/Nm3 sağlanacaktır.  
 • Her iki santralimizde DeNOx tesisi kurulacaktır. 
 • Çevre İzni: 23 Aralık 2014 tarihinde devir alınan işletmelerimiz için 2-2,5 yıl gibi kısa bir zaman zarfında Çevre İzni alınmış olup, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. , aynı dönemde özelleştirilen santrallar arasında ilk çevre izni alan ilk firma olmuştur. 
 • Kemerköy TS için Mart 2017 tarihinde; Yeniköy TS için Nisan 2017’de; Linyit işletmesi için Eylül 2016 da Çevre İzin Belgesi alınmıştır.