ENERJİ

YÖNETİM EKİBİ

Korkut Öztürkmen

Enerji Grubu Başkanı

Ufuk Akbulut

Yatırım Planlama ve Yönetimi

Mehmet Atasü

Mali ve İdari İşler

Alper Baysal

Yönetim Sistemleri

Uğur Cingi

Hidroelektrik Santraller

Selda Bilgiç Düren

Regülasyon

Necati Ergin

Dağıtım Regülasyon

Özgür Kartal

Projeler ve Sözleşmeler

Atılay Noyan

Finans

Mahmut Özdemir

Maden İşletmeleri

Şenol Yalçınkaya

Termik Santraller