ENERJİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Daha yaşanılır bir dünya yaratmak adına insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesini koşulsuz birincil öncelik olarak tanımlayarak, İSG politikalarımızı aşağıdaki prensipler üzerine inşaa etmekteyiz.

  • Yürürlükteki ulusal mevzuat ve ilgili standartlara, müşteri beklentilerine ve yönetim sistemi gerekliliklerine uygun iş yapmak,
  • Tüm çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin ve yerel halkın iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirici faaliyetler yürütmek ve farkındalık yaratmak,
  • Faaliyetlerimizde sağlık ve güvenlik kapsamında riskleri tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden sistematik bir yapı oluşturmak ve uygulamak,
  • Çalışanlarımıza, alt yüklenicilerimize ve tedarikçilerimize güvenli bir iş ortamı yaratmak, devamlılığını sağlayabilmek ve çalışanların meslek hastalığına yakalanmasını ya da iş kazası geçirme riskini azaltmak/önlemek amacıyla bütün faaliyetlerinde gerekli altyapıyı oluşturmak ve uygulamayı sağlamak,
  • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamalarını gözden geçirerek sürekli iyileştirmek, koruyucu ve düzeltici çalışmalar yürütmektir. 

07.08.2017
Genel Müdür / İcra Kurulu Üyesi
Halil İbrahim DÖNMEZ